HÅB 1 nr 59,50kr + 39,50kr (F15)

  • Historie Årbok for kr 59,50 + kr 39,50 i porto og eksp. + kr 0,00 i girogebyr. I alt kr 99,00.
  • Etter introduksjonstilbudet fortsetter abonnementet løpende.
  • Du betaler deretter kr 199,50 + kr 39,50 i porto og ekspedisjon, i alt kr 239,00 pr. levering.